CHOOSE DEPARTMENT HERE...

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกรับ-ส่งสินค้า (สัญญาจ้าง 1 ปี)

Wanting
1

Duties:

 • ตรวจสอบการรับสินค้า
 • ประสานงานและเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้า
 • ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้สนับสนุนด้านคลังสินค้า และการขายว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมให้บริการตามกำหนดเวลาการจัดส่ง
 • ประสานงานกับผู้จัดส่งสินค้าและใบเสนอราคา
 • สื่อสารความคลาดเคลื่อนในกระบวนการรับสินค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่ายภายในและภายนอก เพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
 • เก็บบันทึกและจัดทำรายงานประจำเดือน
 • เป็นหลักในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการกรณีเกิดปัญหาด้านการขนส่งสินค้า

Requirements:

 • ชาย / หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการขายปลีกการจัดจำหน่ายหรือการจัดส่งสินค้า / โลจิสติกส์
 • มีความเชี่ยวชาญในระบบ Microsoft Office (Word / Excel / Power Point / Outlook)
 • ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน