CHOOSE DEPARTMENT HERE...

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

Wanting
4

Duties:

ตรวจสอบข้อมูลสินค้า และคีย์ข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Requirements:

เพศหญิง / ชาย อายุ 18 - 25 ปี สัญชาติไทย
วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความชำนาญใน Program Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
มีทักษะพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ คล่องแคล่ว แม่นยำ