CHOOSE DEPARTMENT HERE...

พนักงานปฎิบัติการ (Supermarket)

Wanting
20

Duties:

 • ต้อนรับลูกค้า เสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้า / บริการให้แก่ลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ขาย
 • รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด
 • รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของสินค้า ตรวจนับสินค้าในสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:

 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 20-35 สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก
 • บุคคลิกภาพดี  มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักในการให้บริการ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
 • มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทให้กับงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะ และปฎิบัติงานตามเวลาเปิด – ปิด ของห้างสรรพสินค้าได้