OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

อร่อยฟิน ลด 100 บาท

12/03/2021 - 30/06/2021
#อร่อยฟิน ลด 100 บาท ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ มอบความคุ้มค่าเพียงช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ภายในห้างฯ รับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหาร ร้านขนม และร้านเครื่องดื่มที่ชั้น UG (เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
12 มี.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
*สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
**เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
· คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงที่ 31 ก.ค. 64 เฉพาะ ร้านอาหาร ร้านขนม และเครื่องดื่ม ที่ชั้น UG เท่านั้น
· คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
· คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น และแผนกอื่นๆในภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะได้
· ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
· ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อร่อยฟิน ลด 100 บาท

#อร่อยฟิน ลด 100 บาท ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ มอบความคุ้มค่าเพียงช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ภายในห้างฯ รับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหาร ร้านขนม และร้านเครื่องดื่มที่ชั้น UG (เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) 12 มี.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 *สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย **เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด · คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงที่ 31 ก.ค. 64 เฉพาะ ร้านอาหาร ร้านขนม และเครื่องดื่ม ที่ชั้น UG เท่านั้น · คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ · คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น และแผนกอื่นๆในภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะได้ · ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย · ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.03.2021 - 30.06.2021
อร่อยฟิน ลด 100 บาท

#อร่อยฟิน ลด 100 บาท ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ มอบความคุ้มค่าเพียงช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ภายในห้างฯ รับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหาร ร้านขนม และร้านเครื่องดื่มที่ชั้น UG (เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
12 มี.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
*สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
**เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
· คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงที่ 31 ก.ค. 64 เฉพาะ ร้านอาหาร ร้านขนม และเครื่องดื่ม ที่ชั้น UG เท่านั้น
· คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
· คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น และแผนกอื่นๆในภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะได้
· ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
· ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.03.2021 - 30.06.2021
1 of 2