OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

อร่อยฟิน ลด 100 บาท

01/07/2021 - 30/09/2021
ฟินไม่หยุดทุกความอร่อย!! #อร่อยฟินลด100บาท ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ มอบความคุ้มค่าเพียงช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ภายในห้างฯ รับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหาร ร้านขนม และร้านเครื่องดื่มที่ชั้น UG (เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
วันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64
*สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
**เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
• คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงที่ 31 ต.ค. 64 เฉพาะ ร้านอาหาร ร้านขนม และเครื่องดื่ม ที่ชั้น UG เท่านั้น
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น และแผนกอื่นๆในภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะได้
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อร่อยฟิน ลด 100 บาท

ฟินไม่หยุดทุกความอร่อย!! #อร่อยฟินลด100บาท ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ มอบความคุ้มค่าเพียงช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ภายในห้างฯ รับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหาร ร้านขนม และร้านเครื่องดื่มที่ชั้น UG (เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
วันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64
*สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
**เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
• คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงที่ 31 ต.ค. 64 เฉพาะ ร้านอาหาร ร้านขนม และเครื่องดื่ม ที่ชั้น UG เท่านั้น
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น และแผนกอื่นๆในภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะได้
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

01.07.2021 - 30.09.2021
อร่อยฟิน ลด 100 บาท

ฟินไม่หยุดทุกความอร่อย!! #อร่อยฟินลด100บาท ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ มอบความคุ้มค่าเพียงช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ภายในห้างฯ รับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหาร ร้านขนม และร้านเครื่องดื่มที่ชั้น UG (เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
วันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64
*สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
**เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
• คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงที่ 31 ต.ค. 64 เฉพาะ ร้านอาหาร ร้านขนม และเครื่องดื่ม ที่ชั้น UG เท่านั้น
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น และแผนกอื่นๆในภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะได้
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

01.07.2021 - 30.09.2021
1 of 2