OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Mid Year Sale 2021

17/06/2021 - 01/08/2021
ลดแรงทั้งห้างกลางปี!! สูงสุด 70%*
ห้างฯ #สยามทาคาชิมายะ Mid Year Sale มอบความสุขให้เหล่านักช้อป พาเหรดสินค้าแบรนด์ดังและไอเทมเด็ดจากทุกชั้นทุกแผนก #ช้อปผ่านไลน์ @SIAM Takashimaya ก็สะดวกทุกที่ หรือมาช้อปที่ห้างฯ กับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 64 – 1 ส.ค. 64

- สินค้าลดราคาเฉพาะรุ่น 50-70%
- สินค้า One Price / Special Price
- เครื่องสำอางและน้ำหอม เคาน์เตอร์ปกติลด 10-20%
- สินค้าญี่ปุ่นราคาพิเศษและเมนูอาหารเลิศรส ลดสูงสุด 50%
- รับคูปองเงินสด/บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 12%* รับเพิ่ม Siam Gift Card จากรายการ ICONSIAM Mid Year Sale วันที่ 26 พ.ค.64 – 4 ก.ค.64 (ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากศูนย์การค้า ICONSIAM)
- ลด/รับเพิ่ม 15%* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
โทร.02-011-7500

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น
สมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Card ช้อปครบทุก..รับคูปองเงินสด ดังนี้
● ช้อปครบทุก 3,000 บาท รับคูปองเงินสด 100 บาท
● ช้อปครบทุก 8,000 บาท รับคูปองเงินสด 400 บาท
● ช้อปครบทุก 25,000 บาท รับคูปองเงินสด 2,000 บาท

รับเพิ่ม! บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ เมื่อช้อปผ่านบัตร สยาม ทาคาชิมายะ ดังนี้
● ช้อป 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ 100 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน)
● ช้อป 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ 300 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน)
● ช้อป 25,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ1,000 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน)
(ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือที่บู้ทบัตรเครดิตกรุงศรี ชั้น 4)

รับ Siam Gift Card (รายการ ICONSIAM Mid Year Sale 26 พ.ค.64 – 4 ก.ค.64)
● ช้อป 5,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท
● ช้อป 8,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท
(ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้า ICONSIAM)


เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
● คูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 200 บาท
● คูปองเงินสด มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 800 บาท
● คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 4,000 บาท
(สะสมใบเสร็จยอดช้อปครบตามเงื่อนไข โดยต้องเป็นยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลดแล้ว)
● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภายในห้างฯสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น
● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองอย่างถูกต้องครบถ้วน
● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ทุกแผนก ชั้น M – ชั้น 4 ภายในห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ยกเว้นแผนกอาหารและเครื่องดื่ม Taka marche ชั้น G, UG, Rose Dining ชั้น4
● คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้
● ใบเสร็จที่นำมาแลกรับคูปองเงินสดหรือ Premium จากรายการใดรายการหนึ่งของห้างฯแล้วนั้น จะไม่สามารถนำมาร่วมใช้ในรายการอื่นของห้างฯได้อีก
● ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
● ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
●ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรครดิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากสื่อของธนาคาร ณ จุด
ขาย

เงื่อนไขบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ
(1) เงื่อนไขแลกคะแนนเท่ายอดชำระ
แลกคะแนนเท่ายอดชำระ ลดเพิ่ม 10%
หรือ แลก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 100 บาท

● จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือแลก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000
คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน สำหรับบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะทุกประเภท
● คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุก
กรณี
● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
● ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(2) เงื่อนไขแลกคะแนนรับบัตรกำนัล
● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลัก ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
● ในกรณีที่เป็นบัตรเสริมจะดำเนินการหักคะแนนจากบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันจบรายการส่งเสริมการขาย
● คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอ
ยกเลิกได้ทุกกรณี
● จำกัดการรับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 1,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต / แต่ละรอบรายการส่งเสริม
การขายที่กำหนด
● สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
● สงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัลห้างสยาม ทาคาชิมายะเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท
เท่านั้น
● ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณต่อเซลล์สลิป
● บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ไม่สามารถโอน /เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
● นำบัตรเครดิตที่ทำรายการ มาทำการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนน รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ได้ที่บูธบัตรเครดิต
กรุงศรี ชั้น 4 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
● บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ใช้ได้ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ประเทศไทย เท่านั้น โดยบัตรกำนัลไม่มีวันหมดอายุ
สมาชิกสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลฯ ได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล หลังจากที่ได้รับไปแล้ว
● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
● ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ คืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการ
ยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์ส
ลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
● บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด
● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
Mid Year Sale 2021

ลดแรงทั้งห้างกลางปี!! สูงสุด 70%* ห้างฯ #สยามทาคาชิมายะ Mid Year Sale มอบความสุขให้เหล่านักช้อป พาเหรดสินค้าแบรนด์ดังและไอเทมเด็ดจากทุกชั้นทุกแผนก #ช้อปผ่านไลน์ @SIAM Takashimaya ก็สะดวกทุกที่ หรือมาช้อปที่ห้างฯ กับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 64 – 1 ส.ค. 64 - สินค้าลดราคาเฉพาะรุ่น 50-70% - สินค้า One Price / Special Price - เครื่องสำอางและน้ำหอม เคาน์เตอร์ปกติลด 10-20% - สินค้าญี่ปุ่นราคาพิเศษและเมนูอาหารเลิศรส ลดสูงสุด 50% - รับคูปองเงินสด/บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 12%* รับเพิ่ม Siam Gift Card จากรายการ ICONSIAM Mid Year Sale วันที่ 26 พ.ค.64 – 4 ก.ค.64 (ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากศูนย์การค้า ICONSIAM) - ลด/รับเพิ่ม 15%* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย โทร.02-011-7500 เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น สมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Card ช้อปครบทุก..รับคูปองเงินสด ดังนี้ ● ช้อปครบทุก 3,000 บาท รับคูปองเงินสด 100 บาท ● ช้อปครบทุก 8,000 บาท รับคูปองเงินสด 400 บาท ● ช้อปครบทุก 25,000 บาท รับคูปองเงินสด 2,000 บาท รับเพิ่ม! บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ เมื่อช้อปผ่านบัตร สยาม ทาคาชิมายะ ดังนี้ ● ช้อป 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ 100 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน) ● ช้อป 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ 300 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน) ● ช้อป 25,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ1,000 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน) (ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือที่บู้ทบัตรเครดิตกรุงศรี ชั้น 4) รับ Siam Gift Card (รายการ ICONSIAM Mid Year Sale 26 พ.ค.64 – 4 ก.ค.64) ● ช้อป 5,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท ● ช้อป 8,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท (ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้า ICONSIAM) เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด ● คูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 200 บาท ● คูปองเงินสด มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 800 บาท ● คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 4,000 บาท (สะสมใบเสร็จยอดช้อปครบตามเงื่อนไข โดยต้องเป็นยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลดแล้ว) ● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภายในห้างฯสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองอย่างถูกต้องครบถ้วน ● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ทุกแผนก ชั้น M – ชั้น 4 ภายในห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ยกเว้นแผนกอาหารและเครื่องดื่ม Taka marche ชั้น G, UG, Rose Dining ชั้น4 ● คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้ ● ใบเสร็จที่นำมาแลกรับคูปองเงินสดหรือ Premium จากรายการใดรายการหนึ่งของห้างฯแล้วนั้น จะไม่สามารถนำมาร่วมใช้ในรายการอื่นของห้างฯได้อีก ● ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย ● ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ●ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรครดิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากสื่อของธนาคาร ณ จุด ขาย เงื่อนไขบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ (1) เงื่อนไขแลกคะแนนเท่ายอดชำระ แลกคะแนนเท่ายอดชำระ ลดเพิ่ม 10% หรือ แลก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 100 บาท ● จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือแลก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน สำหรับบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะทุกประเภท ● คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุก กรณี ● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น ● ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย (2) เงื่อนไขแลกคะแนนรับบัตรกำนัล ● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลัก ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น ● ในกรณีที่เป็นบัตรเสริมจะดำเนินการหักคะแนนจากบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันจบรายการส่งเสริมการขาย ● คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอ ยกเลิกได้ทุกกรณี ● จำกัดการรับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 1,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต / แต่ละรอบรายการส่งเสริม การขายที่กำหนด ● สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ● สงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัลห้างสยาม ทาคาชิมายะเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น ● ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณต่อเซลล์สลิป ● บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ไม่สามารถโอน /เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้ ● นำบัตรเครดิตที่ทำรายการ มาทำการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนน รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ได้ที่บูธบัตรเครดิต กรุงศรี ชั้น 4 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ● บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ใช้ได้ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ประเทศไทย เท่านั้น โดยบัตรกำนัลไม่มีวันหมดอายุ สมาชิกสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลฯ ได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล หลังจากที่ได้รับไปแล้ว ● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้ ● ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ คืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการ ยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ ● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์ส ลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น ● บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น ● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด ● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

17.06.2021 - 01.08.2021
Mid Year Sale 2021

ลดแรงทั้งห้างกลางปี!! สูงสุด 70%*
ห้างฯ #สยามทาคาชิมายะ Mid Year Sale มอบความสุขให้เหล่านักช้อป พาเหรดสินค้าแบรนด์ดังและไอเทมเด็ดจากทุกชั้นทุกแผนก #ช้อปผ่านไลน์ @SIAM Takashimaya ก็สะดวกทุกที่ หรือมาช้อปที่ห้างฯ กับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 64 – 1 ส.ค. 64

- สินค้าลดราคาเฉพาะรุ่น 50-70%
- สินค้า One Price / Special Price
- เครื่องสำอางและน้ำหอม เคาน์เตอร์ปกติลด 10-20%
- สินค้าญี่ปุ่นราคาพิเศษและเมนูอาหารเลิศรส ลดสูงสุด 50%
- รับคูปองเงินสด/บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 12%* รับเพิ่ม Siam Gift Card จากรายการ ICONSIAM Mid Year Sale วันที่ 26 พ.ค.64 – 4 ก.ค.64 (ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากศูนย์การค้า ICONSIAM)
- ลด/รับเพิ่ม 15%* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
โทร.02-011-7500

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น
สมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Card ช้อปครบทุก..รับคูปองเงินสด ดังนี้
● ช้อปครบทุก 3,000 บาท รับคูปองเงินสด 100 บาท
● ช้อปครบทุก 8,000 บาท รับคูปองเงินสด 400 บาท
● ช้อปครบทุก 25,000 บาท รับคูปองเงินสด 2,000 บาท

รับเพิ่ม! บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ เมื่อช้อปผ่านบัตร สยาม ทาคาชิมายะ ดังนี้
● ช้อป 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ 100 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน)
● ช้อป 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ 300 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน)
● ช้อป 25,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ1,000 บาท (แลกคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน)
(ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือที่บู้ทบัตรเครดิตกรุงศรี ชั้น 4)

รับ Siam Gift Card (รายการ ICONSIAM Mid Year Sale 26 พ.ค.64 – 4 ก.ค.64)
● ช้อป 5,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท
● ช้อป 8,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท
(ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้า ICONSIAM)


เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
● คูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 200 บาท
● คูปองเงินสด มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 800 บาท
● คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 4,000 บาท
(สะสมใบเสร็จยอดช้อปครบตามเงื่อนไข โดยต้องเป็นยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลดแล้ว)
● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภายในห้างฯสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น
● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองอย่างถูกต้องครบถ้วน
● คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ทุกแผนก ชั้น M – ชั้น 4 ภายในห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ยกเว้นแผนกอาหารและเครื่องดื่ม Taka marche ชั้น G, UG, Rose Dining ชั้น4
● คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้
● ใบเสร็จที่นำมาแลกรับคูปองเงินสดหรือ Premium จากรายการใดรายการหนึ่งของห้างฯแล้วนั้น จะไม่สามารถนำมาร่วมใช้ในรายการอื่นของห้างฯได้อีก
● ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
● ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
●ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรครดิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากสื่อของธนาคาร ณ จุด
ขาย

เงื่อนไขบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ
(1) เงื่อนไขแลกคะแนนเท่ายอดชำระ
แลกคะแนนเท่ายอดชำระ ลดเพิ่ม 10%
หรือ แลก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 100 บาท

● จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือแลก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000
คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน สำหรับบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะทุกประเภท
● คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุก
กรณี
● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
● ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(2) เงื่อนไขแลกคะแนนรับบัตรกำนัล
● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลัก ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
● ในกรณีที่เป็นบัตรเสริมจะดำเนินการหักคะแนนจากบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันจบรายการส่งเสริมการขาย
● คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอ
ยกเลิกได้ทุกกรณี
● จำกัดการรับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 1,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต / แต่ละรอบรายการส่งเสริม
การขายที่กำหนด
● สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
● สงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัลห้างสยาม ทาคาชิมายะเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท
เท่านั้น
● ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณต่อเซลล์สลิป
● บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ไม่สามารถโอน /เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
● นำบัตรเครดิตที่ทำรายการ มาทำการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนน รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ได้ที่บูธบัตรเครดิต
กรุงศรี ชั้น 4 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
● บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ใช้ได้ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ประเทศไทย เท่านั้น โดยบัตรกำนัลไม่มีวันหมดอายุ
สมาชิกสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลฯ ได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล หลังจากที่ได้รับไปแล้ว
● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
● ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ คืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการ
ยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์ส
ลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
● บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด
● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

17.06.2021 - 01.08.2021
1 of 2