OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Recruit new member

23/03/2023 - 31/12/2023
สแกนปุ๊บ รับปั๊บ!! คูปอง สูงสุด 150 บาท* ต้อนรับสมาชิกใหม่
เพียงสแกน และสมัครสมาชิก ที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ
...
ต้อนรับสมาชิกใหม่ สยาม ทาคาชิมายะ รับสิทธิพิเศษ ถึง 2 ต่อ

ต่อที่ 1. เพียงสมัครสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ
- รับทันที คูปองเงินสด 100 บาท* (ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ยกเว้น อาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และTAKA Marche’ เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
- ช้อปครบทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน และสะสมครบ 800 คะแนน สามารถมาแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อใช้จ่ายในวันเกิด (รวมทั้งช้อปและกินในห้างฯ)
- รายการแลกคะแนนสะสม ที่ทางห้างฯ จัดขึ้น
ต่อที่ 2. เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @SIAM Takashimaya
- รับทันที คูปองเงินสด 50 บาท* ใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด/ไม่ร่วมการซื้อออนไลน์) เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
เงื่อนไข:
- เพิ่มเพื่อนต่อหน้าพนักงานเท่านั้น (ไม่รับการแคปหน้าจอ)
- ไม่ร่วมการซื้อของทางออนไลน์
- สามารถใช้ซื้อสินค้าทุกชั้นทุกแผนก ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ชั้น G, UG และร้าน The Barrel ชั้น 4

สมัครด้วยตนเอง : ที่จุดแคชเชียร์ชั้น UG – 4 และ Information ชั้น G ที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ.
..
*เงื่อนไขเพิ่มเติม
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์งดรับคูปองที่ชำรุด ฉีกขาด ถูกปลอมแปลง หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์
• งดคืนคูปองในกรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากการใช้คูปองแล้ว
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ (หรือ)คืน, ยกเลิก, ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำ ตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
Recruit new member

สแกนปุ๊บ รับปั๊บ!! คูปอง สูงสุด 150 บาท* ต้อนรับสมาชิกใหม่
เพียงสแกน และสมัครสมาชิก ที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ
...
ต้อนรับสมาชิกใหม่ สยาม ทาคาชิมายะ รับสิทธิพิเศษ ถึง 2 ต่อ

ต่อที่ 1. เพียงสมัครสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ
- รับทันที คูปองเงินสด 100 บาท* (ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ยกเว้น อาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และTAKA Marche’ เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
- ช้อปครบทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน และสะสมครบ 800 คะแนน สามารถมาแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อใช้จ่ายในวันเกิด (รวมทั้งช้อปและกินในห้างฯ)
- รายการแลกคะแนนสะสม ที่ทางห้างฯ จัดขึ้น
ต่อที่ 2. เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @SIAM Takashimaya
- รับทันที คูปองเงินสด 50 บาท* ใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด/ไม่ร่วมการซื้อออนไลน์) เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
เงื่อนไข:
- เพิ่มเพื่อนต่อหน้าพนักงานเท่านั้น (ไม่รับการแคปหน้าจอ)
- ไม่ร่วมการซื้อของทางออนไลน์
- สามารถใช้ซื้อสินค้าทุกชั้นทุกแผนก ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ชั้น G, UG และร้าน The Barrel ชั้น 4

สมัครด้วยตนเอง : ที่จุดแคชเชียร์ชั้น UG – 4 และ Information ชั้น G ที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ.
..
*เงื่อนไขเพิ่มเติม
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์งดรับคูปองที่ชำรุด ฉีกขาด ถูกปลอมแปลง หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์
• งดคืนคูปองในกรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากการใช้คูปองแล้ว
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ (หรือ)คืน, ยกเลิก, ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำ ตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

23.03.2023 - 31.12.2023

23.03.2023 - 31.12.2023
1 of 2