OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

SIAM Takashimaya Fashion Show

03/10/2020 - 25/10/2020
เปิดรับสมัคร “นายแบบ-นางแบบตัวน้อย พร้อมครอบครัว” ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน SIAM Takashimaya Together Fashion Show **รับจำนวนจำกัด**

พบกับงานเดินแฟชั่นโชว์ครั้งสำคัญที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ในโอกาสครบรอบ 2 ปีกับงานแฟชั่นโชว์สไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานความเป็นไทย ชวนครอบครัวจูงมือลูกน้อย อายุตั้งแต่ 4-10 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในคอนเซ็ปต์ 3 Generation วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 63

กำหนดการ
• รับสมัคร วันนี้-25 ตุลาคม 63
• ประกาศผล : 27 ตุลาคม 63 (เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้ง)
• วันลองชุด (Fitting) : 1 พฤศจิกายน 63
• วันกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ : 7 พฤศจิกายน 63 เวลา 10.00 – 18.00 น.

ประเภทการสมัคร
• กลุ่ม A : กลุ่ม Young Family 2 คน ได้แก่ พ่อ หรือ แม่ + ลูก
• กลุ่ม B : กลุ่ม Young Family 3 คน ได้แก่ พ่อ + แม่ + ลูก
• กลุ่ม C : กลุ่ม Grand Family สูงสุด 5 คน ได้แก่ พ่อ + แม่ + ลูก + ปู่ / ย่า / ตา / ยาย
จำนวนทั้งหมด 10 ครอบครัว (รวม 30 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• กลุ่มครอบครัว ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ 4 -10 ปี /
• บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว (หากมีประสบการณ์การเดินแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
• ใบสมัคร จำนวน 1 ใบ
• รูปถ่ายเต็มตัว หรือ ครึ่งตัว (ตามจำนวนผู้สมัคร)
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
• ใบเสร็จที่ช้อปภายในห้างฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จจากทุกแผนกได้)
หมายเหตุ : สแกนเอกสารให้ครบถ้วนส่งทางอีเมล์ : stk_marketing@siamtakashimaya.co.th

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
• คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
• ลูกค้าสามารถร่วมวันลองชุด (Fitting) ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 63 และวันจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 63 ได้
• การคัดเลือกของห้างฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการรับสมัคร :
• Customer Service ชั้น 4
• แคชเชียร์ Little Ones Club ชั้น 4
• Email : stk_marketing@siamtakashimaya.co.th

** รีบสมัครกันนะคะ รับจำนวนจำกัด **