OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Shiseido So Special

16/10/2020 - 01/11/2020
Shiseido So-Special ดีลบิวตี้สุดปัง!! ที่ห้าง #สยามทาคาชิมายะ ลดสูงสุด 10% ช้อปครบตามเงื่อนไข* รับฟรีคูปองเงินสด บัตรกำนัลเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ เครดิตเงินคืนจากบัตรกรุงศรี
พิเศษจากชิเซโด้!! รับคะแนน x3 ทุกระดับการช้อป, รับคะแนน x4 เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป และของสมนาคุณพิเศษจากชิเซโด้*

*สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น
1. สมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Card รับคูปองเงินสด เมื่อช้อปครบทุก..(บาท) ดังนี้
• ช้อปครบ 4,000 บาท รับคูปองเงินสด 200 บาท
• ช้อปครบ 8,000 บาท รับคูปองเงินสด 600 บาท
• ช้อปครบ 25,000 บาท รับคูปองเงินสด 2,500 บาท
• ช้อปครบ 40,000 บาท รับคูปองเงินสด 5,000 บาท

2. ช้อปผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ รับบัตรกำนัล ดังนี้
• ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล 100 บาท
• ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล 300 บาท
• ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล 1,200 บาท
• ช้อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล 2,400 บาท

3. ช้อปผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
• ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
• ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท

เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
• ยอดช้อปทุก 4,000 บาท รับคูปองเงินสด 200 บาท สำหรับใช้ในการซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ 400 บาท
• ยอดช้อปทุก 8,000 บาท รับคูปองเงินสด 600 บาท สำหรับใช้ในการซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,200 บาท
• ยอดช้อปทุก 25,000 บาท รับคูปองเงินสด 2,500 บาท สำหรับใช้ในการซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ 5,000 บาท
• ยอดช้อปทุก 40,000 บาท รับคูปองเงินสด 5,000 บาท สำหรับใช้ในการซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ 10,000 บาท
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 63 ภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองอย่างถูกต้องครบถ้วน
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าของห้างฯ ตามเงื่อนไขและวันหมดอายุที่ระบุบนคูปอง
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลจากบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายและชำระสินค้าที่ห้าง สยาม ทาคาชิม ายะ เท่านั้น (บัตรเครดิตเฟิรส์ ช้อยส์ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส ไม่เข้าร่วม)
• จำกัด การรับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 2,400 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• สงวนสิทธิ์การให้ บัตรกำนัล สยาม ทาคาชมิายะ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชมิายะ ทุกประเภทและบัตรเครดติกรงุศรี ตามที่กำหนด และลงทะเบียนที่บูธบัตรเครดิต สยาม ทาคาชมิายะ ชั้น 4 เท่านั้น
• ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดนจะคำนวณต่อเซลล์สลิป
• บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อลงทะเบียนรับ ให้ บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ได้ที่บูธบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ชั้น 4 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 19.00 น. ภายในระยะเวลาแคมเปญ
• บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ ใช้ได้ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ ประเทศไทย เท่านั้น โดยบัตรกำนัลไม่มีวันหมดอายุ สมาชิก สามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลฯ ได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัลฯ หลังจากที่ได้รับบัตรไปแล้ว
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก บัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ คืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด