OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Welcome Members

01/02/2022 - 31/12/2022
ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ Welcome Members สิทธิพิเศษต้อนรับสมาชิกใหม่
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

รับฟรี! คูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท* (ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเมื่อมียอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้วมียอด 500 บาทขึ้นไป /ใบเสร็จ)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ
• ทุกการช้อป 25 บาท รับ 1 คะแนน สะสมครบ 800 คะแนน สามารถมาแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท
• สมาชิกรับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อใช้จ่ายในวันเกิด (รวมทั้งช้อปและกินในห้างฯ)*
• แลกคะแนนสะสมกับรายการโปรโมชันที่ทางห้างฯ จัดขึ้น

สมัครและรับบัตรกำนัล : Customer Service ชั้น 4 และ จุดแคชเชียร์ที่รับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดบริการ
หรือโทร. 0-2011-7500

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น
1. คูปองเงินสดนี้ใช้สำหรับซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
2. คูปองนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ยกเว้น อาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และTAKA Mache’
3. คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
5. ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ (หรือ)คืน, ยกเลิก, ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
6. ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
Welcome Members

ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ Welcome Members สิทธิพิเศษต้อนรับสมาชิกใหม่
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

รับฟรี! คูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท* (ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเมื่อมียอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้วมียอด 500 บาทขึ้นไป /ใบเสร็จ)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ
• ทุกการช้อป 25 บาท รับ 1 คะแนน สะสมครบ 800 คะแนน สามารถมาแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท
• สมาชิกรับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อใช้จ่ายในวันเกิด (รวมทั้งช้อปและกินในห้างฯ)*
• แลกคะแนนสะสมกับรายการโปรโมชันที่ทางห้างฯ จัดขึ้น

สมัครและรับบัตรกำนัล : Customer Service ชั้น 4 และ จุดแคชเชียร์ที่รับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดบริการ
หรือโทร. 0-2011-7500

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น
1. คูปองเงินสดนี้ใช้สำหรับซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
2. คูปองนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ยกเว้น อาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และTAKA Mache’
3. คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
5. ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ (หรือ)คืน, ยกเลิก, ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
6. ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

01.02.2022 - 31.12.2022

01.02.2022 - 31.12.2022
1 of 2