G M UG 1 2 3 4

Japan Select

ประกอบไปด้วย Jun Ashida , Tae Ashida , Yuki Torii , Akiranaka และ Muller of Yoshiokubo การออกแบบ การเลือกผ้าและมาตรฐานการทอเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละแบรนด์ ทำให้เสื้อผ้าออกมาในรูปแบบที่หรูหรา สง่างามและสามารถสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาส