OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Work With Us

CHOOSE DEPARTMENT HERE...

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

Wanting
1

Duties:

 • ต้อนรับลูกค้าและให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอาง / ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เครื่องสำอางเพื่อให้ข้อมูลและพร้อมคำแนะนำแก่ลูกค้าและพนักงานอย่างเหมาะสม
 • สนับสนุนการดำเนินงานของร้านค้าโดยเป็นแหล่งข้อมูลร้านค้าทั่วไปสำหรับลูกค้าและพนักงานต้อนรับลูกค้า เสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้า / บริการให้แก่ลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ขาย
 • รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด
 • รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของสินค้า ตรวจนับสินค้าในสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ 
 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 20-35 สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

ทักษะและความสามารถ
 • บุคคลิกภาพดี  มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักในการให้บริการ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
 • มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทให้กับงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะ และปฎิบัติงานตามเวลาเปิด – ปิด ของห้างสรพพสินค้าได้
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ