OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

PARK & RIDE TO SIAM Takashimaya

12/08/2023 - 31/12/2023
PARK & RIDE TO SIAM Takashimaya มาสะดวก! ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ รับสิทธิ์จอดรถฟรี* 2 ชั่วโมง ที่จุดบริการจอดรถ NPD และรับคูปองเงินสด 100 บาท** ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เดือน ส.ค.- ธ.ค. 66

บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ สามารถนำรถยนต์ไปจอดที่จุดบริการจอดรถ NPD ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (ฝั่งขาเข้าเมือง) เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากนั้นนำบัตรจอดรถมาแสดงพร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัตรสมาชิกที่จุด Information ชั้น G ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ รับคุ้ม 2 ต่อ
#คุ้มต่อที่1 : รับบัตรส่วนลดค่าที่จอดรถ ฟรีสูงสุด 6 ชั่วโมง* (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
#คุ้มต่อที่2 : รับคูปองเงินสด 100 บาท* (ใช้ในการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทภายในห้างฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ข้อมูลจุดบริการจอดรถ NPD คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-011-7500
*การบริการขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างของที่จอดรถ/ เงื่อนไขการจอดรถ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ห้างฯและบริษัท NPD กำหนด
**กรณีสมัครสมาชิกใหม่ภายในวัน ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น

เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
• คูปองเงินสด 100.-* (ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ยกเว้น อาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และTAKA Marche’
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ถึง วันที่ 30 ก.ย. 66 ภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองอย่างถูกต้องครบถ้วน
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าของห้างฯ ตามเงื่อนไขและวันหมดอายุที่ระบุไว้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ที่แผนก Taka Marche และร้านค้า Food ชั้น G, UG และชั้น 4
• ใบเสร็จที่นำไปแลกรับของสมนาคุณอื่นแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาแลกรับคูปองเงินสดได้อีก
• ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขค่าบริการที่จอดรถและเงื่อนไข :
• จอดฟรี 15 นาทีแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 50 บาท
• เหมาจ่ายวันละ 150 บาท
• กรณีบัตรหายต้องชำระค่าปรับ 535 บาท / ใบ พร้อมหลักฐานการเป็นเจ้าของรถ
และสำเนาบัตรประชาชนจึงจะสามารถนำรถออกได้
• อย่าเก็บบัตรจอดรถไว้ภายในรถของท่าน กรุณานำติดตัวไว้
• บริการจอดรถนี้ไม่ใช่เป็นการนำฝากรถหรือทรัพย์สิน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
สูญหาย หรืออุบัติเหตุใดๆอันเกิดจากตัวรถ บุคคล และทรัพย์สินของท่าน
PARK & RIDE TO SIAM Takashimaya

PARK & RIDE TO SIAM Takashimaya มาสะดวก! ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ รับสิทธิ์จอดรถฟรี* 2 ชั่วโมง ที่จุดบริการจอดรถ NPD และรับคูปองเงินสด 100 บาท** ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เดือน ส.ค.- ธ.ค. 66

บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ สามารถนำรถยนต์ไปจอดที่จุดบริการจอดรถ NPD ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (ฝั่งขาเข้าเมือง) เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากนั้นนำบัตรจอดรถมาแสดงพร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัตรสมาชิกที่จุด Information ชั้น G ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ รับคุ้ม 2 ต่อ
#คุ้มต่อที่1 : รับบัตรส่วนลดค่าที่จอดรถ ฟรีสูงสุด 6 ชั่วโมง* (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
#คุ้มต่อที่2 : รับคูปองเงินสด 100 บาท* (ใช้ในการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทภายในห้างฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ข้อมูลจุดบริการจอดรถ NPD คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-011-7500
*การบริการขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างของที่จอดรถ/ เงื่อนไขการจอดรถ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ห้างฯและบริษัท NPD กำหนด
**กรณีสมัครสมาชิกใหม่ภายในวัน ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชั่น

เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด
• คูปองเงินสด 100.-* (ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น ยกเว้น อาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และTAKA Marche’
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ถึง วันที่ 30 ก.ย. 66 ภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองอย่างถูกต้องครบถ้วน
• คูปองเงินสดนี้ สามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าของห้างฯ ตามเงื่อนไขและวันหมดอายุที่ระบุไว้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• คูปองเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ที่แผนก Taka Marche และร้านค้า Food ชั้น G, UG และชั้น 4
• ใบเสร็จที่นำไปแลกรับของสมนาคุณอื่นแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาแลกรับคูปองเงินสดได้อีก
• ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับ (หรือ) คืน ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขค่าบริการที่จอดรถและเงื่อนไข :
• จอดฟรี 15 นาทีแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 50 บาท
• เหมาจ่ายวันละ 150 บาท
• กรณีบัตรหายต้องชำระค่าปรับ 535 บาท / ใบ พร้อมหลักฐานการเป็นเจ้าของรถ
และสำเนาบัตรประชาชนจึงจะสามารถนำรถออกได้
• อย่าเก็บบัตรจอดรถไว้ภายในรถของท่าน กรุณานำติดตัวไว้
• บริการจอดรถนี้ไม่ใช่เป็นการนำฝากรถหรือทรัพย์สิน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
สูญหาย หรืออุบัติเหตุใดๆอันเกิดจากตัวรถ บุคคล และทรัพย์สินของท่าน

12.08.2023 - 31.12.2023

12.08.2023 - 31.12.2023
1 of 2