OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Work With Us

CHOOSE DEPARTMENT HERE...

ลูกจ้างชั่วคราว (แคชเชียร์)

Wanting
5

Duties:

  • รับชำระสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต ประจำเคาเตอร์เก็บเงิน
  • แนะนำโปรโมชั่น เงื่อนไขการรับบริการให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง

Requirements:

  • ผู้ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ
  • บุคคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้าได้