OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Work With Us

CHOOSE DEPARTMENT HERE...

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

Wanting
2

Duties:

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า
 • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ และเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์
 • รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้า เช่น ขายบัตรกำนัล / VAT Refund / จุดรับชำระ PAYPOINT / บริการรับฝากของ / บริการยืมรถเข็นเด็ก / การออกใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของสาขา และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก, บริการโปรโมชั่น, บัตรเครดิตและกิจกรรมต่างๆภายในหรือนอกห้างสรรพสินค้า
 •  ให้บริการและให้คำแนะนำกับลูกค้าสำหรับการให้บริการพิเศษ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


Requirements:

 • อายุระหว่าง 22-35 ปี มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานบริการในห้างสรรพสินค้ามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รักงานบริการด้วยหัวใจ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้