OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Welcome Member

01/02/2021 - 30/06/2021
Welcome Members มาเป็นครอบครัวเดียวกับห้าง #สยามทาคาชิมายะ
สมัครฟรี! สมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ พร้อมรับฟรี 400 คะแนน* (สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่)

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564

สมัครที่ Customer Service ชั้น 4 และจุดแคชเชียร์ทุกชั้น
*คะแนนฟรี 400 คะแนนจะเข้าระบบภายใน 15 วันหลังจากสมัคร
**เงื่อนไขการสะสมคะแนนสมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ : ทุกยอดการช้อป 25 บาท รับ 1 คะแนน และทุกๆ 800 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล 100 บาท
Welcome Member

Welcome Members มาเป็นครอบครัวเดียวกับห้าง #สยามทาคาชิมายะ สมัครฟรี! สมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ พร้อมรับฟรี 400 คะแนน* (สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564 สมัครที่ Customer Service ชั้น 4 และจุดแคชเชียร์ทุกชั้น *คะแนนฟรี 400 คะแนนจะเข้าระบบภายใน 15 วันหลังจากสมัคร **เงื่อนไขการสะสมคะแนนสมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ : ทุกยอดการช้อป 25 บาท รับ 1 คะแนน และทุกๆ 800 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล 100 บาท

01.02.2021 - 30.06.2021
Welcome Member

Welcome Members มาเป็นครอบครัวเดียวกับห้าง #สยามทาคาชิมายะ
สมัครฟรี! สมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ พร้อมรับฟรี 400 คะแนน* (สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่)

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564

สมัครที่ Customer Service ชั้น 4 และจุดแคชเชียร์ทุกชั้น
*คะแนนฟรี 400 คะแนนจะเข้าระบบภายใน 15 วันหลังจากสมัคร
**เงื่อนไขการสะสมคะแนนสมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ : ทุกยอดการช้อป 25 บาท รับ 1 คะแนน และทุกๆ 800 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล 100 บาท

01.02.2021 - 30.06.2021
1 of 2